MENI
14.6.2017

Održana 41. sjednica Komisije za vanjske poslove

Komisija za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na svojoj 41. sjednici dala je pozitivno mišljenje i predložila Domu davanje saglasnosti za ratifikaciju:

  • Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji i
  • Ugovora o finansiranju (Bolnice u RS-u) između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke.

K znanju je primljena Zabilješka sa sastanka zamjenice predsjedavajuće Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma PSBiH Nermine Kapetanović sa ambasadoricom Rumunije u BiH Danom Constantinescu.

Komisija je primila k znanju Informaciju o sudskom postupku protiv predsjednice katalonskog parlamenta, koju je predsjedavajućoj Komisije dostavio ambasador Kraljevine Španije u BiH. Na prijedlog člana Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma PSBiH Denisa Bećirovića, zajedno sa ovom Informacijom, usvojeni su i sljedeći zaključci:

  1. " Komisija potpuno podržava nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Kraljevine Španije.
  2. Komisija smatra opravdanim presudu Ustavnog suda Kraljevine Španije koji je jednoglasno odlučio da je rezolucija katalonskog Parlamenta neustavna i samim tim ništavna.
  3. Komisija traži da se ovakvi zaključci dostave ambasadoru Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini". (kraj)PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću