MENI
13.6.2017

Održana 19. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Nezavisna komisija za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine na svojoj 19. sjednici razmatrala je zaključak Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), broj: 03/5-50-14-11-19,2e/17 od 30. maja 2017. godine.

Komisija je predmetni zaključak primila k znanju i odgovor u vezi s tim zaključkom će dostaviti Zajedničkoj komisiji za administrativne poslove PSBiH.

Nezavisna komisija usvojila je Plan aktivnosti za juli 2017. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću