MENI
23.5.2017

Članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH razgovarali sa generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju

Danas su se članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH sastali u Sarajevu sa generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju sa sjedištem u Beču  Jukijem Amanom.

Ova posjeta je i posebna čast i priznanje članovima Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH za njihov prepoznati rad u parlamentarnom nadzoru sektora odbrane i sigurnosti, a posebno za partnerski i izuzetno koristan i sadržajan rad sa Državnom regulatornom agencijom za nuklearnu sigurnost.

Tokom sastanka na kojem su Zajedničku komisiju predstavljali zamjenik predsjedavajućeg Borislav Bojić i članovi Zajedničke komisije Šemsudin Mehmedović i Hanka Vajzović, je konstatirano da smo mi zemlja bez nuklearnih postrojenja i da imamo vrlo male količine nuklearnih materijala i radioaktivnih izvora te se naše osnovne aktivnosti, kada je u pitanju radijacija svode na korištenje izvora zračenja pretežno u medicini i nešto manje u industriji.

Doprinos Bosne i Hercegovine globalnoj nuklearnoj sigurnosti je više nego skroman. Međutim, Agencija na čijem je čelu gospodin Amano, kako je danas rečeno, ne razdvaja zemlje svoje članice na one koje više ili manje koriste nuklearnu energiju te ih jednako poštuje.

Članovi Zajedničke komisije upoznali su gospodina Amana i njegove saradnike sa aktivnostima Zajedničke komisije i oba doma Parlamentarne skupštine BiH u vezi sa Trgovskom Gorom – potencijalnim skladištem nuklearnog otpada u Republici Hrvatskoj, koje je na samoj granici Bosne i Hercegovine. U vezi sa Trgovskom Gorom je poznat stav Bosne i Hercegovine, koji je izražen kroz donošenje nekoliko akata u vidu deklaracija i rezolucija na raznim nivoima vlasti u BiH kojima se izražava zabrinutost postupcima Republike Hrvatske kada je u pitanju plan za odlaganje nuklearnog otpada u blizini granice sa BiH.

Određeni broj članova Zajedničke  komisije uključen je u rad šireg radnog tijela formiranog od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a koje je sastavljeno od prestavnika  iz svih nadležnih institucija sa zadatkom da provodi  aktivnosti koje se odnose na praćenje koraka koje preduzima  Republika Hrvatska po ovom pitanju i blagovremeno odgovora na iste.

Gospodin Juki Amano izrazio je zadovoljstvo susretom sa članovima Zajedničke komisije. Istakao je značaj aktivnosti institucija BiH u zaštiti okoline, brojnim projektima koje Agencija realizira u BiH, posebno kroz projekte koji su značajni za medicinu te rad određenih  agencija gdje je prioritet jačanje i izgradnja sigurnog okruženja za građane.

On je pozvao članove Zajedničke komisije i Parlamentarne skupštine BiH da se i u narednom periodu uključe u procese koji, pored izrade legislative, koja je u skladu sa standardima UN i Evropske unije treba da podrže institucije i agencije koje daju svoj neposredni doprinos stvaranju sigurnog okruženja i postizanju standarda koje će i u buduće uvrštavati institucije BiH u procese potpuno kredibilnih partnera Međunarodne agencije za atomsku energiju. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću