MENI
18.5.2017

Delegacija Parlamentarne skupštine BiH učestvovala na Međunarodnoj radionici o saradnji evropskih parlamentaraca u borbi protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu

Predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i član Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH Borislav Bojić i zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH Halid Genjac učestvovali su na Međunarodnoj radionici o saradnji evropskih parlamentaraca u borbi protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu, koja je danas održana u Beogradu.

U svom obraćanju učesnicima Radionice, zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH Halid Genjac rekao je da je BiH do 2004. godine prevashodno bila zemlja krajnjeg odredišta ili tranzita za žrtve trgovine ljudima iz zemalja Istočne Evrope. Prema riječima Genjca, nakon toga vlasti u BiH poduzele su značajne mjere na suprostavljanju trgovini ljudima definiranjem državnih politika i akcijskih planova, usvajanjem zakona i drugih propisa koji tretiraju borbu protiv trgovine ljudima, te alociranjem finansijskih i drugih resursa. Time je, rekao je Genjac, ostvaren značajan napredak u ovoj oblasti i smanjen broj identificiranih žrtava trgovine ljudima.

Zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH u svom govoru istaknuo je i problem radne eksploatacije, prvenstveno muškaraca, iz naše zemlje na gradilištima u inostranstvu, te problem prosjačenja kao direktnu posljedicu složene ekonomske i socijalne situacije u zemlji. S tim u vezi Genjac je rekao da je sudska praska procesuiranja krivičnih djela iz oblasti trgovine ljudima u BiH veoma skromna zato što se pri kvalificiranju ovakvih djela dolazi do pitanja radi li se o trgovini ljudima u svrhu radne eksploatacije ili, jednostavno, lošim uvjetima rada i potplaćenom radu.

Genjac je, također, upoznao prisutne da je prema Izvještaju o stanju u oblasti trgovine ljudima u BiH za 2015. godinu, u našoj zemlji identificirano ukupno 35 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, od čega je 18 punoljetnih, a 17 maloljetnih osoba. U tu grupu, prema riječima Genjca, najčešće spadaju žrtve navođenja na prostituciju, seksualnog iskorištavanja, trgovine ljudima u svrhu prosjačenja, te prodaje radi sklapanja braka. Govoreći o procesuiranju tih slučajeva, Genjac je naglasio da su sudovi tokom 2015. godine izrekli deset osuđujućih presuda protiv četrnaest osoba za krivična djela trgovine ljudima i krivična djela koja se vežu za trgovinu ljudima.

Na kraju svog obraćanja, gospodin Genjac je poručio da se u BiH kontinuirano provode aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta za podizanje svijesti o problemu trgovine ljudima, programi podrške žrtvama nasilja na osnovu spola, kao i programi podrške žrtvama trgovine ljudima.

Tokom skupa u Beogradu, učesnici su raspravljali o parlamentarnim strukturama za borbu protiv trgovine ljudima, kao i o koracima koje je potrebno poduzeti kako bi se članovi parlamenata angažirali na uspostavljanju interparlamentarne i interresorne saradnje i saradnje sa nevladinim organizacijama u borbi protiv trgovine ljudima. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću