MENI
17.5.2017

Održana 37. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

Na 37. sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) odgođeno je, do naredne sjednice Komisije, davanje mišljenja o principima Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, koji se odnosi na povećanje plata policajcima u agencijama za provođenje zakona na nivou BiH.

S tim u vezi, Komisija je usvojila zaključak kojim se Ministarstvo sigurnosti BiH zadužuje da Ministarstvu finansija i trezora BiH hitno, a najkasnije u roku od pet dana, predloži način preraspodjele sredstava i pronađe rješenje kako bi se osigurala  primjena ovog Zakona od 1. septembra tekuće godine. Istovremeno, zaključkom Komisije zadužuje se Ministarstvo finansija i trezora BiH da do 29. maja ove godine, najkasnije do 9 sati, obavijesti Komisiju za finansije i budžet Doma naroda PSBiH o predloženom rješenju.

Do očitovanja Vijeća ministara BiH, odgođeno je izjašnjavanje Komisije o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, koji se odnosi na ukidanje jubilarnih nagrada izabranim i imenovanim zvaničnicima.

Komisija je prihvatila Godišnji izvještaj i finansijske izvještaje Centralne banke BiH za 2016. godinu.

Usvojen je Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2016. godinu, kao i Tromjesečni finansijski izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH. (kraj) 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću